Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Nga
Cập nhật Thứ năm, 30 / 03 / 2020 16:20 PM
  • Tên chính thức: Liên bang Nga
  • Thủ đô : Mát-x cơ-va (Moscow)
  • Quốc khánh: 12/6
  • Diện tích: 17.098.242 km2
  • Dân số: 142,470,272 người
  • Ngôn ngữ: Tiếng Nga được coi là ngôn ngữ chính thức, chiếm phần lớn; còn lại sử dụng tiếng dân tộc thiểu số
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng rúp (RUB)
  • Thể chế: Liên bang
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo