Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Hiệp hội Bệnh viện tư nhân đã tổ chức Đại hội từ tháng 12/2019 cho đến nay nhưng vẫn không được Bộ Nội vụ phê duyệt kết quả Đại hội. Từ thời điểm Hiệp hội gửi Bộ Nội vụ báo cáo kết quả đại hội đến nay đã tròn 08 tháng nhưng Bộ Nội vụ vẫn chưa phê duyệt được kết quả đại hội, mặc dù trước đó 04 tháng, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế đã xem xét, thẩm tra đầy đủ hồ sơ, thủ tục thống nhất cho Hiệp hội tổ chức Đại hội. Không chỉ vậy, đại diện Thường trực Hiệp hội cũng dã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Bộ Nội vụ nhưng không nhận được phản hồi. Khi liên hệ với Vụ Tổ chức thi chính phủ - Bộ Nội vụ thì chỉ nhận được câu trả lời là Hiệp hội tiếp tục chờ đợi do lãnh đạo Bộ Nội vụ yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung lại tôn chỉ, mục đích ghi trong Điều lệ của Hiệp hội cho phù hợp, đặc biệt là không trùng với tôn chỉ, mục đích của hiệp hội Bệnh viện Việt Nam - Một tổ chức xã hội nghề nghiệp, theo Hiệp hội được biết, đến nay vẫn chưa được thành lập và chưa có tên trên hệ thống các tổ chức hội tại Việt Nam. Sự chậm trễ này đã khiến cho công tác điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn cả hệ thống cơ sở y tế tư nhân đang phải gồng mình vượt qua khó khăn cùng Chính phủ và hệ thống y tế công lập tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

1577/PTM - KHTH

22/09/2020

Bộ Nội vụ

Chưa phản hồi
Kiến nghị có phương án cấp bách sửa chữa cầu Đoan Hùng km 111+812, quốc lộ 2 tỉnh Phú Thọ để tháo gỡ khó khăn cho các DN hoạt động có liên quan lưu thông qua cầu Đoan Hùng. Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang

1577/PTM - KHTH

22/09/2020

Bộ Giao thông Vận tải

Chưa phản hồi
Vướng mắc của Nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án PPP Thời gian qua Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh hình thức xã hội hoá phát huy tiềm năng, huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển kinh tế, xã hội. Ngày 18/6/2020 Quốc hội khoá XIV thông qua Luật Đầu theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 (Luật PPP). Luật PPP ra đời tháo gỡ ở nhiều vướng mắc, tạo niềm tin cho Nhà đầu tư. Tuy nhiên, thực tiễn trong quá trình triển khai Dự án, các thành viên VARSI nhận thấy lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công từ còn một số vấn đề tồn tại cần được giải quyết. VARSI tổng hợp báo cáo một số nội dung cụ thể trong kiến nghị. Hiệp hội các nhà đầu tư CTGT đường bộ VN

1577/PTM - KHTH

22/09/2020

Chính phủ; Quốc hội

Chưa phản hồi
Kiến nghị đưa ra các quy định sửa đổi bổ sung về luật đấu thầu để xóa bỏ tận gốc tình trạng suất đầu tư cao tại khu vực DN tư nhân, đưa ra giải pháp hữu hiệu Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chưa phản hồi
Kiến nghị Vinalines đưa ra các giải pháp công khai minh bạch để suất đầu tư tại Cảng Quy Nhơn bằng với khu vực tư nhân Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

UB quản lý vốn Nhà nước tại DN

Chưa phản hồi
Kiến nghị bổ sung danh mục công bố thông tin bắt buộc chuyên về mua sắm đấu thầu tại các công ty đại chúng để nhà đầu tư, cổ đông giám sát và đánh giá được trình độ quản lý của từng doanh nghiệp được thuận tiện. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tài chính - Ủy ban Chứng khóa nhà nước

Chưa phản hồi
Kiến nghị hàng năm thanh tra việc thoái vốn nhà nước, việc cổ phần hóa, việc niêm yết chứng khoán, xuất đầu tư tại khu vực DNTN Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước

Chưa phản hồi
Kiến nghị xử lý hành vi trốn thuế. Công ty TNHH TMSX-VTB Giang Thủy

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tài Chính; UBND Thành phố Hải Phòng; Viện Kiểm sát ND tối cao

9218/BTC - TCT

31/07/2020

Đã phản hồi
Kiến nghị bãi bỏ công văn số 3854/TCT-CS ngày 25/9/2019 của Tổng cục Thuế Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tư pháp – Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Chưa phản hồi
Ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tài chính

11115/BTC-CST

14/09/2020

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày