Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nghịch lý khống chế mức lương tối đa đóng BHXH

Chủ nhật, 31-01-2018 | 17:30:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Nghịch lý khống chế mức lương tối đa đóng BHXH

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

Về Tiền lương, Pháp Luật chỉ khống chế mức lương tối thiểu, mà không khống chế mức lương tối đa là rất phù hợp. Nhưng mức lương đóng BHXH lại khống chế mức lương tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng

Kiến nghị: chỉ nên khống chế mức đóng BHXH tối thiểu theo lương tối thiểu vùng mà không nên khống chế mức tối đa.


Đơn vị phản hồi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)