Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nghiên cứu đầu tư tuyến đường gom đoạn đi qua Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội theo chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt với mặt cắt ngang B=20,5m.

Thứ sáu, 18-05-2018 | 16:00:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường gom đoạn đi qua Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội theo chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt với mặt cắt ngang B=20,5m.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần đầu tư phát triển N&G

Công văn: 1064/ PTM - VP, Ngày: 18/05/2018

Nội dung kiến nghị:

Công ty cổ phần đầu tư phát triển N&G nhận được văn bản số 1869/UBND-ĐT ngày 20/4/2017 và văn bản số 6430/UBND-ĐT ngày 18/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội gửi Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị Bộ giao thông vận tải nghiên cứu đầu tư tuyến đường gom của dự án BOT Pháp Vân Cầu Giẽ đoạn đi qua Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội theo chỉ giới đường đỏ đã được UBND Thành phố Hà Nội phê quyệt tại Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 với mặt cắt ngang B = 20,5m (mặt cắt hiện tại là 6,5) trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8467/BGTVT-CQLXD ngày 28/7/2017.

Ngày 20/4/2018, Bộ GTVT đã có công văn số 4202/BGTVT- ĐTCT gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về việc xử lý phần đất xen kẹt giữa dự án BOT Pháp Vân Cầu Giẽ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 1. Theo ý kiến của Bộ GTVT thì việc mở rộng quy mô, kéo dài đường gom dự án BOT Pháp Vân Cầu Giẽ từ 6,5m lên 20,5m đoạn qua khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội là chưa phù hợp và việc này nằm ngoài thẩm quyền của Bộ GTVT.

Căn cứ ý kiến của Bộ GTVT và UBND Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư phát triển N&G kính báo Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT và UBND thành phố Hà Nội như sau :

Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên do công ty cổ phần đầu tư phát triển N&G làm chủ đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 1150/TTG-KTN ngày 6/7/2010. Dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong quá trình phối hợp cùng UBND huyện Phú Xuyên – Thành phố Hà Nội để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội , nhân dân địa phương kiên quyết không bàn giao đất khu công nghiệp nếu UBND huyện Phú Xuyên và chủ đầu tư khu công nghiệp không giải phóng mặt bằng, đền bù phần diện tích đất thuộc quy hoạch phát triển đường gom cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, do diện tích đất này không có hệ thống tưới tiêu, không thể sử dụng để canh tác. Do vậy công ty cổ phần đầu tư N&G đã ứng bốn giải phóng mặt bằng 10,7 ha nằm ngoài ranh giới dự án khu công nghiệp, thuộc phạm vi quy hoạch phát triển đường gom Cao tốc Pháp vân Cầu giẽ. Để giải phóng mặt bằng 10,7 ha diện tích đất này, Công ty CPĐT N&G đã ứng trước 85 tỷ đồng cho UBND huyện Phú Xuyên bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng để bồi thường, hỗ trợ và hoàn thành công tác GPMB toàn bộ khu công nghiệp giai đoạn 1 và phần đất quy hoạch làm đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ .

Căn cứ quyết định số 519/QGG-TTG ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đoạn ngoài vành đai 4 (có đi qua khu vực dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội ) là đường cao tốc đô thị. Trên cơ sở quy hoạch đường gom tiếp giáp khu công nghiệp, ngày 12/5/2016, UBND Thành phố có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 1, theo đó dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 1 được bổ sung thêm diện tích 4,75 ha để thực hiện mở rộng dự án khu công nghiệp, cũng như quản lý và khai thác nhằm tăng hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí đất (trong tổng số 10,7 ha đất quy hoạch đường gom thuộc cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đã GPMB nêu trên). Diện tích 5,95 ha còn lại sẽ được bàn giao cho Công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Gĩe để xây dựng đường gom. Trong năm 2015 và đầu năm 2016 khi thực hiện dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân Cầu Giẽ giai đoạn 1 và 2, dự án BOT Pháp Vân Cầu Giẽ đã thu hồi và sử dụng 1,05 ha, tương ứng với số kinh phí bồi thường, hỗ trợ và GPMB là 8,2 tỷ đồng. Số kinh phí này đã được Công ty BOT Pháp Vân Cầu Giẽ thanh toán cho UBND huyện Phú Xuyên và được UBND huyện Phú Xuyên hoàn trả một phần cho Công ty cổ phần đầu tư N&G trên tổng số tiền Công ty đã cho UBND huyện vay để GPMB đất xây dựng đường gom Pháp Vân Cầu Giẽ (khoảng 50 tỷ đồng)

Như vậy tại thời điểm này sau khi thu hồi 1,05 ha thực hiện dự án mở rộng khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà nội và dự án nâng cấp tuyến đường Pháp Vân Cầu Giẽ thì phần diện tích còn lại thuộc đường gom cao tốc khoảng 4,9 ha (khoảng 35 tỷ đồng)

Hiện nay, giai đoạn 1 của dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội đã hoàn thành, có nhiều nhà đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đàm phán, ký hợp đồng với chủ đầu tư để tham gia sản xuất phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ của thủ đô Hà Nội và cả nước. Tuy nhiên trong quá trình triển khai quản lý dự án và thu hút đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư phát triển N&G nhận thấy có nhiều bất cập về kết nối giao thông ngoài hàng rào Khu công nghiệp, cụ thể là việc xây dựng tuyến đường gom có bề ngang 6,5m và điểm đến cuối cùng hiện đang làm đường gom tại Km211+256 là đường cụt, chưa kết nối với đường nhánh nối Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ và chưa kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1 A, dẫn tới không thuận lợi trong việc đi lại, kết nối phát triển kinh tế, xã hội của người dân địa phương và các tỉnh lân cận, cũng như khó khăn trong công tác phát triển hoạt động của khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (xin gửi kèm theo bản vẽ hiện trạng)

Trên cơ sở báo cáo của Công ty cổ phần đầu tư phát triển N&G, để phát triển khu công nghiệp Nam Hà Nội nhằm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của thủ đô Hà Nội cũng như phát triển khu đô thị vệ tinh Phú xuyên, ngày 28/7/2017, Bộ GTVT có văn bản số 8467/BGTVT-CQLXD gửi UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh tuyến đường gom thuộc đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đoạn qua Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giao đoạn 1; tại văn bản này, Bộ GTVT đã đề nghị UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát quy hoạch và có ý kiến về việc điều chỉnh đường gom nằm ngoài phạm vi xây dựng dự án BOT Pháp Vân Cầu Giẽ đoạn qua Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

Căn cứ ý kiến của GTVT tại văn bản nêu trên, UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở GTVT chủ trì các cơ quan chức năng của Thành phố nghiên cứu, đề xuất về việc điều chỉnh tuyến đường gom thuộc cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đoạn qua khu công nghiệp hỗ trợ nam Hà Nội giai đoạn 1. Căn cứ đề xuất của Sở GTVT tại văn bản số 5455/SGTVT-KHCT ngày 16/11/2017, UBND Thành phố đã có văn bản số 6430/UBND- ĐT ngày 18/12/2017 gửi Bộ GTVT về việc điều chỉnh tuyến đường gom thuộc đường Cao tốc Pháp Vân Cầu giẽ đoạn qua khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 1. Tại văn bản này, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất Bộ GTVT nghiên cứu đầu tư tuyến đường gom đoạn đi qua Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội theo chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt với mặt cắt ngang B=20,5m, đồng thời đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan lập quy hoạch chi tiết và triển khai xây dựng hoàn thiện nút giao Đại xuyên (đoạn cửa ngõ vào quan trọng cho khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội), trong đó cần lưu ý xem xét việc kết nối với Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại cũng như phát triển kinh tế địa phương phía Nam thủ đô Hà Nội và hỗ trợ phát triển dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, công ty cổ phần đầu tư phát triển N&G kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận với đề xuất của UBND thành phố Hà Nội tại các văn bản số 1869/UBND- ĐT ngày 20/4/2017 và văn bản số 6430/UBND-ĐT ngày 18/12/2017 trên cơ sở ý kiến của Bộ GTVT tại văn bản số 8467/BGTVT-CQLXD ngày 28/7/2017.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao Thông vận tải

Công văn: 8031/BGTVT - ĐTCT, Ngày: 23/07/2018

Nội dung trả lời:

  • Việc đầu tư tuyến đường gom đoạn qua Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội theo chỉ giới đường đỏ đã phê duyệt với mặt cắt ngang B=20,5m là liên quan đến xử lý phần đất xen kẹt giữa Dự án BOT Pháp Vân — cầu Giẽ và Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà nội đã được Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4202/BGTVT - ĐTCT ngày 20/04/2018. Trên cơ sở lấy ý kiến của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 2808/UBND-ĐT ngày 21/6/2018 và ý kiến các Bộ ngành liên quan, ngày 09/7/2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6440/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về nội dung này.
  • Tại văn bản số 2808/UBND-ĐT ngày 21/6/2018, UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất không bổ sung đầu tư mở rộng đường gom (rộng 20,5m) đoạn qua Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội vào dự án BOT Pháp Vân - Câu Giẽ do việc mở rộng đường gom nằm ngoài phạm vi Dự án.

Do đó, Bộ GTVT cũng đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội và Công ty cồ phần Đầu tư phát ừiển N&G xứ lý các thủ tục liên quan đên phân đất xen kẹt này theo quy định.

Bộ GTVT xin thông báo để Quý Công ty được biết và phối hợp thực hiện

Ý kiến bạn đọc (0)