Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Nhật Bản
Cập nhật Thứ năm, 04 / 03 / 2024 14:44 PM
  • Tên chính thức: Nhật Bản
  • Thủ đô : Tô-ky-ô
  • Quốc khánh: 23/12
  • Diện tích: 377.915 km2
  • Dân số: 126,5 triệu người
  • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật
  • Đơn vị tiền tệ: Yên (JPY)
  • Thể chế: Quân chủ lập hiến
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo