Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại Đà Nẵng

Thứ sáu, 27-05-2022 | 11:08:00 AM GMT+7 Bản in
Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND về quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn.

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)