Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nộp muộn hồ sơ hỗ trợ F0, F1 có được giải quyết không?

Thứ hai, 11-04-2022 | 11:43:00 AM GMT+7 Bản in
Anh trai của ông Bùi Văn Phương (Tiền Giang) mắc COVID-19 (F0). Sau khi hoàn thành cách ly, ngày 2/3/2022, anh trai ông đến cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhưng được thông báo đã hết hạn nhận hồ sơ. Ông Phương hỏi, trả lời của cơ quan chức năng có đúng không?

Về vấn đề này, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 27 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ: "Đối với trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà: Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, các trường hợp F0, F1 gửi hồ sơ quy định tại Khoản 3, 4 Điều này tới UBND cấp xã nơi cư trú. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022".

Để người dân được biết điều kiện được hỗ trợ, hồ sơ, trình tự thủ tục, nơi tiếp nhận hồ sơ và thời gian kết thúc gói hỗ trợ và đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định, Đài Truyền thanh - Truyền hình TP. Mỹ Tho, UBND Phường 2 thông báo thường xuyên trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình Thành phố và phường, xã thông báo thời gian nhận hồ sơ hỗ trợ cho các đối tượng F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà chậm nhất đến ngày 15/1/2021.

Vào ngày 15/2/2022, theo nội dung Công văn số 696/SYT-HTC ngày 13/2/2022 của Sở Y tế về việc nhắc gửi hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người đang điều trị COVID-19 và cách ly y tế, Trạm Y tế Phường 2 tiếp tục gia hạn thời gian nhận hồ sơ "từ ngày ra thông báo đến ngày 28/2/2022. Sau thời gian nêu trên, Trạm Y tế sẽ không tiếp nhận hồ sơ, chờ thông báo mới".

Việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ đối với trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở đã kết thúc vào ngày 15/1/2022 và gia hạn đến hết ngày 28/2/2022, tuy nhiên ngày 2/3/2022 người thân của ông Bùi Văn Phương đến nộp hồ sơ đã quá thời hạn nêu trên nên Trạm Y tế Phường 2 không tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/nop-muon-ho-so-ho-tro-f0-f1-co-duoc-giai-quyet-khong-102220406085559134.htm

Ý kiến bạn đọc (0)