Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, đề xuất miễn tiền thuê đất 6 tháng đầu năm 2020 cho tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm do ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch; hỗ trợ giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong 6 tháng cuối năm 2020 và trong năm 2021, đồng thời hoãnh nộp tiền thuê đất (miễn lãi suất) sang đầu năm 2021. Đối với việc nộp tiền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá, tiền ký quỹ đầu tư, đề xuất cho phép doanh nghiệp được gia hạn (nộp chậm) tối thiểu 12 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền. Tập đoàn FLC

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chưa phản hồi
Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam không gây khó khăn thêm cho khối doanh nghiệp cảng biển Việt Nam bằng quy định giảm thêm 30% giá sàn dịch vụ bốc dỡ container trong khung giá quy định. Đề nghị xem xét giải pháp hỗ trợ áp dụng cho doanh nghiệp nói chung tham gia chuỗi cung ứng phân phối tiêu dùng và xuất nhập khẩu, những doanh nghiệp chủ hàng xuất nhập khẩu lớn đang gặp khó khăn trong duy trì sản xuất kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh. Hiệp hội cảng biển Việt Nam

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Giao thông vận tải

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ sớm ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thi hành Luật Đất đai”, để khắc phục một số vướng mắc của thị trường bất động sản hiện nay trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, đề nghị bổ sung quy định “giao đất” cho chủ đầu tư, đối với các thửa đất do Nhà nước quản lý nằm rải rác, xen cài trong dự án sản xuất kinh doanh (bao gồm dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản), trừ những thửa đất đủ điều kiện hình thành dự án độc lập thì phải thực hiện “đấu giá đất” theo quy định của pháp luật về đất đai. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài nguyên & Môi trường

Chưa phản hồi
Về quy định chỉ định chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trong trường hợp đã có “đất ở”, Hiệp hội thống nhất với Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở, như sau: “4. Nhận chuyển quyền sử dụng đất (hoặc “đất ở và các loại đất khác”) phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại”, để phù hợp với Khoản (1.b) Điều 169 và Khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ xây dựng

Chưa phản hồi
Đề nghị QH xem xét thông qua dự thảo Luật Đầu tư theo thủ tục rút gọn trong kỳ họp tháng 5-6/2020. Trong đó, quy định “Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (chủ đầu tư) không thông qua đấu giá, đấu thần trong các trường hợp sau: a) Nhà đầu tư (Chủ đầu tư) có quyền sử dụng dất do nhận chuyển sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi để đấu gía quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai” (khoản 3.a dự thảo Luật đầu tư). Đồng thời, trong dự thảo Luật Đầu tư, sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở, thay thế từ “đất ở” bằng từ “đất” hoặc cụm từ “đất ở và các loại đất khác”.Cụ thể như sau: “4. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hoặc “đất ở và các loại đất khác”) theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại”. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát và hướng dẫn ban hành “Quy trình chuẩn 4 bước” về thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp theo quy định pháp luật hiện hành, để thống nhất thực hiện. Đề xuất “quy trình chuẩn 4 bước”, như sau: Bước 1: Lập thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư”. Bước 2: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Bước 3: Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Bước 4: Công nhận chủ đầu tư; Cấp Giấy phép xây dựng (Chủ đầu tư được khởi công xây dựng); Lập thủ tục xác định tiền sử dụng đất, cấp “số đỏ” dự án. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ xây dựng

Chưa phản hồi
Đề nghị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội ngay từ năm 2020. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị phát triển nhà ở xã hội đảm bảo an sinh xã hội sau đại dịch CoViD-19, để tạo cú huých phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có giá vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu nhà ở thực của cán bộ, công chức viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, công nhân, lao động, người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, người nhập cư… Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ xây dựng

Chưa phản hồi
Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, tạo điều kiện để thị trường bất động sản phục hồi và tăng trưởng bền vững sau đại dịch: (1) Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cân nhắc, ban hành Quy trình thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội có quỹ đất hỗn hợp, phù hợp với các quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn (đã nêu tại Mục 4.4 của Văn bản này). (2) Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục tính tiền sử dụng đất dự án nhà ở thương mại. (3) Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành đề xuất giải quyết dứt điểm việc tính tiền sử dụng đất, đối với phần diện tích tầng hầm vượt ra ngoài diện tích khối đế xây dựng của tòa nhà chung cư dự án nhà ở thương mại, để các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và được làm sổ đỏ cho người mua nhà. (4) Đối với trường hợp dự án nhà ở thương mại mà chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (bổ sung), do điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, dẫn đến việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm xác định tiền sử dụng đất (bổ sung), dẫn đến thiệt hại quyền lợi của người mua nhà, Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường ưu tiên cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) cho khách hàng mua căn hộ chung cư của dự án, với điều kiện chủ đầu tư có văn bản đề nghị cấp sổ đỏ cho khách hàng và cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

UBND Thành Phố Hồ Chí Minh

Chưa phản hồi
Doanh nghiệp Hà Nội kiến nghị xin dừng tăng giá thuê đất và giãn thời gian nộp theo biểu giá thuê đất mới của Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

UBND Thành Phố Hà nội

Chưa phản hồi
Giải quyết các khiếu nại của Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh liên quan đến việc sản xuất và hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh

0483/PTM - VP

10/04/2020

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày