Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Cần tăng cường các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính; Bộ xây dựng; Bộ Tư pháp

6117/BTC-CST; 1036/BXD - PC; 1574/BTP - VĐCXDPL

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị cơ quan quản lý cần sớm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật đồng thời đảm bảo các quy định là phù hợp, rõ ràng, tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp. Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo, đẩy nhanh việc thực hiện Quỹ hỗ trợ DNNVV, quỹ đổi mới Công nghệ quốc gia; chỉ đạo hệ thống tín dụng ngân hàng tạo điều kịên thuận lợi trong việc cho doanh nghiệp vay vốn. Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề xuất Chính phủ có chính sách thu hút doanh nghiệp xã hội hoặc có chương trình cho vay lãi suất thấp để cải thiện môi trường sống cho dân Việt Nam và cho doanh nghiệp, cần tăng phí môi trường nước và rác ở đô thị thành phố (trừ huyện nghèo, xã nghèo, vùng đặc biệt khó khăn) hoặc vay vốn để xử lý chất thải, đảm bảo môi trường tốt mới thu hút được khách du lịch. Vì ngành du lịch là ngành mũi nhọn mà sản xuất bẩn, nước bẩn, rác bẩn, không khí hít thở bẩn thì không ai đến để du lịch, người dân bị ung thư và các mầm bệnh chưa phát, chưa biết là bao nhiêu nữa trong 5-10 năm tới chỉ có gia tăng thêm, rất cần có giải pháp kéo giảm xuống nêu không đầu tư từ hôm nay. Xây dựng chiến lược môi trường biển Việt Nam: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Vũng Tàu, Mũi Né… thành những “Bãi biển sạch”. Các thành phố lớn chưa có giải pháp tích cực hơn để xử lý rác và ô nhiễm không khí, nếu giải quyết tốt các vấn đề nói trên thì mới thu hút được đầu tư và khách du lịch quốc tế. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Về việc cấp hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính VN

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Phản hồi chưa đầy đủ
Cần có sự thống nhất trong quản lý Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Luật chứng khoán phải được sửa đổi để xác định rõ các đối tượng sửa đổi trong Luật Chứng khoán và Luật Đầu tư. Luật Chứng khoán sửa đổi nên hợp pháp hóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam để tạo sự ổn định và niềm tin cho các nhà đầu tư. Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm của các công ty đại chúng đến các quy định về quản trị doanh nghiệp. VFB (Nhóm công tác thị trường vốn)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị xem xét cắt/giảm và điều chỉnh các thu phí hạn tầng cảng biển tránh làm mất thời gian và chi phí của doanh nghiệp và khách hàng. Công ty TNHH MTV RTB Sông Thương

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Các khó khăn vướng mắc: Về quản lý đất đai, quản lý vùng nguyên liệu: Tổng Công ty đã thực hiện giao khoán vườn chè theo Nghị định 01 từ năm 1995 cho các hộ làm chè, nên không còn diện tích canh tác tập trung nữa, cây chè trên đất thuộc sở hữu của người lao động nên gây khó khăn trong việc quản lý về thu mua nguyên liệu, về bảo vệ thực vật đặc biệt là sử dụng thuốc BVTV thuộc diện cấm, thuốc diệt cỏ… Về sự cạnh tranh không hợp lý do vùng nguyên liệu của doanh nghiệp quản lý và đầu tư các nhà máy không có vùng nguyên liệu vào tranh mua làm cho vườn chè bị xuống cấp nghiêm trọng (vườn chè ở Yên Bái, Phú Thọ, Mộc Châu…) Việc quản lý bảo vệ thực vật sử dụng thuốc cấm có nguồn gốc từ Trung Quốc Tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp đối với các doanh nghiệp trong khi các hộ dân cũng trồng cây chè không phải chịu thuế này là sự chưa công bằng gây áp lực lớn cho doanh nghiệp. Chi phí vận chuyển cao, chi phí trên đường nhiều (thường là không có chứng từ) Nạn hàng giả, hàng trốn thuế của các cá nhân, hộ kinh doanh… mà những doanh nghiệp lớn, hoạch toán và kiểm toán minh bạch không thực hiện gây khó khăn cho việc bán hàng nội tiêu do bán có thuế thường cao hơn Tổng Công ty Chè Việt Nam – CTCP

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6117/BTC-CST;3942/BNN - QLDN

11/05/2017

Đã phản hồi
Tăng cường hoạt động chống hàng gian, hàng giả Hiệp hội doanh nghiệp quận Hải An – TP. Hải Phòng

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Công an

6117/BTC-CST; 4044/BCT-KH; 1016/BCA - V11

11/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày