Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Cần nâng cao nhận thức xã hội về hoạt động quảng cáo: Hiệp hội cho rằng hiện nay ngành quảng cáo Việt Nam chưa được xã hội và các cơ quan quản lý hiểu và quan tâm đúng mức, về mặt nào đó có phần còn định kiến mà Hiệp hội đã nêu ra qua nhiều báo cáo trong thời gian qua. Do vậy, Hiệp hội rất mong muốn trong thời gian tới việc “Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa (trong đó có quảng cáo- HH) trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong việc đầu tư cho văn hóa như là một phần chiến lược kinh doanh và thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng” như nhiệm vụ và giải pháp chung mà Quyết định 1755/QĐ-TTg đề ra cần được triển khai một cách sâu rộng. Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương; Bộ tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4044/BCT - KH; 2287/BTNMT - PC; 4491/BKHĐT - PTDN

09/05/2017

Đã phản hồi
Quy định về vốn nhà nước tại DNNN và vốn của DNNN đầu tư vào doanh nghiệp. Đề nghị xem xét cần có quy định thống nhất về cách xác định giá trị vốn của Doanh nghiệp Nhà nước tại doanh nghiệp khác. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Hiện nay, quy định của pháp luật về trách nhiệm đầu tư hệ thống điện trong các dự án kinh doanh bất động sản còn mâu thuẫn nhau, trong đó Luật kinh doanh bất động sản, Luật quy hoạch đô thị, Luật nhà ở quy định trách nhiệm đầu tư là của chủ đầu tư dự án và Luật Điện lực quy định trách nhiệm này là của đơn vị điện lực. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương; Bộ Xây dựng

4044/BCT - KH; 1036/BXD - PC

09/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị cải thiện chính sách khuyến khích điện bã mía mà quan trọng nhất là nâng giá mua điện lên như điện sinh khối: Hiệp hội đã có công văn số: 83/CV-HHMĐ, ngày 09/12/2016, gởi Thủ tướng Chính phủ, về việc giá bán điện đồng phát từ bã mía. Hiệp hội Mía Đường Việt Nam kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh lại giá điện đồng phát từ bã mía của các nhà máy đường đầu tư đấu nối lưới điện được tính một giá thống nhất là giá điện sinh khối mà không phân thành hai loại giá như hiện nay. Hiệp hội mía đường Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, trong đó thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo. Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại dương

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo

4044/BCT - KH; 1941/BGDĐT - KHTC

09/05/2017

Đã phản hồi
An ninh năng lượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi: Trợ cấp Giá bán lẻ, Tốc độ và Hiệu quả của khu vực tư nhân, Doanh nghiệp nhà nước/Viện trợ phát triển chính thức chậm và gây lãng phí, tăng gánh nặng nợ công. Bước đầu tiên để cải thiện an ninh năng lượng - DPPA và loại bỏ các rào cản về quy định cho năng lượng mặt trời trên mái nhà (Yêu cầu cấp phép cao điểm 50KW là sự bảo hộ không hợp lí cho EVN). VFB (Nhóm công tác điện và năng lượng)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
1. Vấn đề quy định Hiệp định cho phép mua trực tiếp điện (DPPA) giữa các nhà sản xuất điện sạch như năng lượng mặt trời, gió và nhiên liệu sinh học với người có nhu cầu lớn về tiêu thụ điện. 2. Đặt ra lộ trình ba năm cho giá bán lẻ năng lượng dựa trên thị trường vào năm 2017. 3. Đại tu các điều khoản của hợp đồng mua bán điện (PPA) và giá bán điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo (FIT) từ gió và năng lượng mặt trời để khuyến khích sử dụng và đầu tư của khu vực tư nhân và phát triển kinh doanh. 4. Uỷ thác năng lượng hiệu quả trong thiết bị, tiêu chuẩn xây dựng và người dùng điện năng khác, loại bỏ các rào cản pháp lý và cung cấp các điều khoản của ưu đãi thuế để khuyến khích các khu dân cư và thương mại xây dựng lắp đặt máy sản xuất điện từ năng lượng mặt trời và gió trên mái nhà. 5. Đẩy nhanh sự phát triển của nguồn dự trữ ga chuyển thành điện ngoài khơi và khuyến khích thăm dò trữ lượng bổ sung ít tốn kém và sạch hơn so với điện than. Khuyến khích đầu tư trong việc phát triển cơ sở hạ tầng cho khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) hơn than nhập khẩu. VFB (Nhóm công tác điện và năng lượng)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Cơ chế, chính sách nhằm thực hiện chiến lược và quy hoạch tổng thể cho sự phát triển ngành công nghiệp ô tô Nhóm công tác công nghiệp ô tô và xe máy (VBF)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Về việc xác định hàng hóa sản xuất trong nước Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Có quy định chặt chẽ, chế tài sử phạt nghiêm ngặt việc xâm phạm thương hiệu, trà trộn hàng hóa gây hiểu lầm cho khách hàng và thiệt hại cho doanh nghiệp. Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương; Bộ Công an

4044/BCT - KH; 1016/BCA - V11

09/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày