Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Bán hàng đa cấp không thể bị phân biệt đối xử một cách tùy tiện như hiện nay. Doanh nghiệp nào sai đến đâu, xử lý đến đó, không thể vì sai phạm của một hay một số doanh nghiệp mà cấm các doanh nghiệp khác hoạt động. Công ty TNHH Amway Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Amcham khuyến khích chính phủ xem xét các sửa đổi quy định để cho phép kế hoạch năng lượng “Made in Việt Nam” phát triển mạnh hơn, nhấn mạnh sự tiềm năng trong nước của Việt Nam với khí đốt ngoài khơi hiệu quả, có thể tái tạo, bổ sung vào những nguồn năng lượng sạch cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Amcham (Phòng TM Hoa Kỳ tại VN)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Dự án xây dựng - vận hành – chuyển giao trong ngành điện JBAV (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Thực thi pháp luật về các vấn đề an toàn giao thông (quản lý/điều khiển xe đạp điện/xe máy và chất lượng mũ bảo hiểm, vv) Nhóm công tác công nghiệp ô tô và xe máy (VBF)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công an; Bộ Khoa học và Công nghệ

1016/BCA - V11; 1454/BKHCN - TĐC

12/05/2017

Đã phản hồi
Nguồn vốn vay của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn: Các ngân hàng có xu hướng thắt chặt vốn tín dụng, định mức cho vay giảm sút, do cân đối với thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Tổng Cty xây dựng Trường sơn/Bộ QP

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Một số khó khăn của Doanh nghiệp chậm được giải quyết Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường

1036/BXD - PC; 2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Tỉnh cần sớm có Trung tâm hành chính công để giải quyết các thủ tục kịp thời cho doanh nghiệp. Công ty TNHH Mai Linh – Thanh Hóa

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Thanh Hóa

4976/UBND - THKH

10/05/2017

Đã phản hồi
Điện lực Thanh Hóa chưa tạo được điều kiện cho các Công ty mua bán điện. Đặc biệt việc cấp máy Biến áp cho các công ty không đáp ứng được kịp theo quy định của Chính phủ. Công ty Điện năng Hải Châu

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Thanh Hóa

4976/UBND - THKH

10/05/2017

Đã phản hồi
Khó khăn trong thủ tục hành chính. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Thanh Hóa

4976/UBND - THKH

10/05/2017

Đã phản hồi
Chậm thanh toán tiền công trình cho doanh nghiệp. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Thanh Hóa

4976/UBND - THKH

16/06/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày