Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Một số nội dung của Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi Ông Nguyễn Xuân Hồng Địa chỉ; số 69/6, Ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Nội

0449/PTM - VP

13/03/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2977/BKHĐT - PTDN

09/05/2019

Đã phản hồi
Về việc yêu cầu chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện đúng quy định pháp luật Công ty cổ phần thể dục thể thao Việt Nam

0449/PTM - VP

13/03/2019

Tập đoàn điện lực Việt Nam

2175/EVN - KH

26/04/2019

Đã phản hồi
Về việc thiếu hợp lý khi áp dụng Thông tư 43/2012/TT-BYT ngày 24/11/2018 hướng dẫn Nghị định 38/2012/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành để hướng dẫn Nghị định 15/2018/NĐ-CP ( Nghị định 15 được ban hành để thay thế cho Nghị định 38). Việc áp dụng này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm là thực phẩm. Công ty Luật TNHH LTT & Các Cộng sự (LTT & Lawyers)

0449/PTM - VP

13/03/2019

Bộ Y tế

Chưa phản hồi
Về việc Cục SHTT chưa ban hành quyết định hủy bằng ĐQKDCN số 12844 như công văn số 3273/BKHCN-SHTT trả lời Công ty cổ phần thủy sản Nghệ An Công ty cổ phần Thủy sản Nghệ An

2992/ PTM - VP

27/01/2019

Bộ Khoa học và Công nghệ

3273/BKHCN - SHTT; 435/BKHCN - TĐC

26/02/2019

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ cho tạm dừng thực hiện Nghị định 20/CP mà cụ thể là Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

0114/ PTM - VP

18/01/2019

Bộ Tải chính

13/TCT DNL

03/01/2019

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, trình Quốc hội cho phép bổ sung đối tượng Thương binh và người hưởng chế độ như thương binh vào Luật Người khuyết tật 2012 hoặc các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này trên cơ sở kế thừa Điều 2 của Pháp lệnh Người tàn tật 1998 Hiệp hội Thương Binh và người khuyết tật

0114/ PTM - VP

18/01/2019

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

1161/LĐTBXH - VP

26/03/2019

Đã phản hồi
Miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng từ 51% lao động là người khuyết tật trở lên. Đồng thời điều chỉnh quy định tại Điểm đ, khoản 1, Điều 9, Nghị định 28/2012/NĐ-CP Hiệp hội Thương Binh và người khuyết tật

0114/ PTM - VP

18/01/2019

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

1161/LĐTBXH - VP

26/03/2019

Đã phản hồi
Vì người khuyết tật bao hàm cả thương bình, bệnh binh, cho nên thực tế đã hình thành các mô hình: doanh nghiệp chỉ sử dụng lao động là người khuyết tật, doanh nghiệp sử dụng cả lao động là thương bình và người khuyết tật. Lại có doanh nghiệp chỉ sử dụng lao động là thương binh. Hiệp hội Thương Binh và người khuyết tật

0114/ PTM - VP

18/01/2019

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

1161/LĐTBXH - VP

26/03/2019

Đã phản hồi
Bỏ quy định bổ sung i ốt cho muối dùng trong chế biến thực phẩm và bỏ tăng cường sắt và kẽm vào bột mì dùng trong chế biến thực phẩm cộng đồng Doanh nghiệp trong ngành chế biến thực phẩm ( Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam. Hiệp hội thực phẩm minh bạch, Hội lương thực thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội nước mắm Phú Quốc)

2992/ PTM - VP

27/12/2018

Bộ Công Thương; Bộ Khoa học Công nghệ

791A/ BCT - KH; 435/BKHCN - TĐC

31/01/2019

Đã phản hồi
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT Hiệp hội Sữa Việt Nam

2992/ PTM - VP

27/12/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

1492/BNN - QLDN

01/03/2019

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày