Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Xem xét việc giãn thời hạn nộp thuế xuất khẩu đến cuối năm 2020 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm nguồn vốn phục vụ hoạt động xuất khẩu. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

7802/BTC - CST

26/06/2020

Đã phản hồi
Đề nghị cho thực hiện ngay việc hồi tố với chi phí lãi vay khi tính thuế trong 2 năm 2017 và 2018 (theo dự thảo sửa đổi Khoản 3, Điều 8, Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết). Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

8574/BTC-TCT

15/07/2020

Đã phản hồi
Chỉ áp trần mức lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết mà các giao dịch này không đúng bản chất thị trường, làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước. Còn đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết nhưng đúng với bản chất thị trường, không làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước thì sẽ không bị áp dụng trần mức lãi vay. Công ty CP Long Sơn

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính

8574/BTC-TCT

15/07/2020

Đã phản hồi
Đề nghị cho doanh nghiệp được giãn tiến độ 05 tháng đối với các khoản thu thuế phát sinh từ những bất hợp lý trong quá trình thực hiện Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP mà doanh nghiệp chưa nộp, cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP (có hiệu lực), để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp hiện nay. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo có đủ thẩm quyền để quyết định và giải quyết vướng mắc cho DN, có “đường dây nóng” để hỗ trợ, giải đáp các ý kiến hỏi đáp từ DN, người dân. Đề nghị có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 41 Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

7802/BTC - CST

26/06/2020

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ sửa đổi Điều 3 Khoản 1, Nghị định 41 “Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu”. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Đề nghị có mức giảm sâu thêm từ 2-3% đối với khoản vay mới và vay hiện hữu (đến mức còn khoảng 4-5% đối với khoản vay tiền đồng và 2-3% đối với khoản vay USD) cho từng nhóm khách hàng có ảnh hưởng dịch bệnh khác nhau. Một số Hiệp hội doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ bổ sung và công bố ngay danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Công thương

Chưa phản hồi
Đề nghị Bộ Y tế có kịch bản hoặc quy định rõ ràng cho các doanh nghiệp, nhất là các trung tâm thương mại, siêu thị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp… để hướng dẫn xử lý và cách ly khi có người lao động hay khách hàng đến giao dịch bị nhiễm Covid-19. Cụ thể: - Nên thống nhất đơn vị làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng các kịch bản phản ứng tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện đúng và hiệu quả khi cần. - Cung cấp hướng dẫn/đào tạo online cho doanh nghiệp trong thời điểm này, gởi hướng dẫn văn bản qua email do đơn vị đăng ký. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Y tế

Chưa phản hồi
Đề nghị cho phép các dịch vụ chuyên môn trong các tòa nhà văn phòng được duy trì đội ngũ nhân viên tối thiểu và các chức năng hoạt động tối thiểu quan trọng đối với các hoạt động của doanh nghiệp, với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ban chỉ đạo QG phòng chống dịch COVID-19

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày