Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đề nghị Chính phủ sửa đổi Điều 3 Khoản 1, Nghị định 41 “Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu”. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính

10730/BTC-TCT

07/09/2020

Chưa phản hồi
Đề nghị có mức giảm sâu thêm từ 2-3% đối với khoản vay mới và vay hiện hữu (đến mức còn khoảng 4-5% đối với khoản vay tiền đồng và 2-3% đối với khoản vay USD) cho từng nhóm khách hàng có ảnh hưởng dịch bệnh khác nhau. Một số Hiệp hội doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ bổ sung và công bố ngay danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Công thương

Chưa phản hồi
Đề nghị Bộ Y tế có kịch bản hoặc quy định rõ ràng cho các doanh nghiệp, nhất là các trung tâm thương mại, siêu thị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp… để hướng dẫn xử lý và cách ly khi có người lao động hay khách hàng đến giao dịch bị nhiễm Covid-19. Cụ thể: - Nên thống nhất đơn vị làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng các kịch bản phản ứng tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện đúng và hiệu quả khi cần. - Cung cấp hướng dẫn/đào tạo online cho doanh nghiệp trong thời điểm này, gởi hướng dẫn văn bản qua email do đơn vị đăng ký. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Y tế

Chưa phản hồi
Đề nghị cho phép các dịch vụ chuyên môn trong các tòa nhà văn phòng được duy trì đội ngũ nhân viên tối thiểu và các chức năng hoạt động tối thiểu quan trọng đối với các hoạt động của doanh nghiệp, với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ban chỉ đạo QG phòng chống dịch COVID-19

Chưa phản hồi
Đề nghị giãn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh, nhất là với nhà đầu tư nước ngoài do điều kiện dịch bệnh không thể vào Việt Nam để hoàn thành các thủ tục đúng thời gian theo yêu cầu quy định. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Chưa phản hồi
Chính phủ cần hướng chính sách hỗ trợ đến khu vực phi chính thức, cần giảm thiểu tác động của các biện pháp kiềm chế dịch bệnh tới các doanh nghiệp siêu nhỏ, kinh doanh hộ gia đình, và khu vực nông nghiệp - nông thôn. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Công thương; Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
DN ngành dệt may kiến nghị Thủ tướng nên cho điều chỉnh ngay quyết định không cho phép xuất khẩu khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế để giúp giải cứu ngành dệt may trong bối cảnh khó khăn này”. Đối với quần áo bảo hộ và một số thiết bị vật tư y tế khác cũng cần có cơ chế để không bỏ lỡ thời cơ. Đề nghị Chính phủ xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng này. Hiệp hội Dệt may

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Công thương

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ cho phép ứng trước hạn ngạch gạo của tháng 5. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Công thương

Chưa phản hồi
Đề xuất Bộ Công thương có cơ chế phân bổ hạn ngạch hợp lý, có thể qua hình thức đấu giá. Các doanh nghiệp xuất khẩu

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Công thương

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày