Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Luật Thuế giá trị gia tăng thuế - Thuế suất thuế GTGT cho dịch vụ xuất khẩu Eurocham (Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Một số phí bản quyền, thuế và mức thuế trong lĩnh vực khoáng sản cao so với thế giới Nhóm công tác khoáng sản ( VBF)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Về danh sách sản phẩm sản xuất trong nước làm cơ sở áp mức thuế nhập khẩu Nhóm công tác công nghiệp ô tô và xe máy (VBF)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Điều tra áp dụng biện pháp tự vệ Tổng Cty thép Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính; Bộ Công thương

6117/BTC-CST; 4044/BCT-KH

11/05/2017

Đã phản hồi
Sửa đổi quy định về định giá xe làm cơ sở tính thuế khi khách hàng mua xe Nhóm công tác công nghiệp ô tô và xe máy (VBF)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Cho phép Agribank xây dựng kế hoạch cổ phần hóa trong giai đoạn 2017 – 2020 trình NHNN trình Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Ngân hàng chính sách XH đã có văn bản số 2526/NHCS-TDSV hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi mua nhà ở XH, nhưng đến nay các NH XH vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về thủ tục, điều kiện vay cho người mua nhà ở XH, một số NH trả lời hiện tại chưa có nguồn vốn để cho vay Công ty CP tập đoàn CEO/Hà Nội

0874/PTM-VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Thủ tục hành chính trong việc Xuất nhập khẩu Cty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ giảm thủ tục hành chính ban hành chính sách phù hợp, kịp thời hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực xuất nhập khẩu. Hiệp hội DN tỉnh Lào Cai

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Về hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày