Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Xem xét hoàn thuế GTGT cho một số ngành bị ảnh hưởng nặng, trực tiếp bởi dịch Covid-19 như ngành hàng không, du lịch, vận tải… Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

8574/BTC-TCT; 3438/TCT-KK

15/07/2020

Đã phản hồi
Đề nghị tạm hoãn đóng thuế thu nhập cá nhân đến hết quý 3/2020. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

3420/TCT-DNNCN

19/08/2020

Đã phản hồi
Về việc sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP, đồng thời với việc cho phép chuyển lỗ cho 5 năm tiếp theo, đề nghị cho phép khấu trừ các khoản lỗ của năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vào năm lợi nhuận của năm 2019. Các Doanh nghiệp, Hiệp hội

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính

7802/BTC - CST; 3455/TCT-TTKT

26/06/2020

Đã phản hồi
Đề nghị Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn quy trình chuẩn đối với việc thẩm định, đánh giá thiệt hại, xác định đối tượng doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ. NHNN có thể hướng dẫn các NHTM phân nhóm khách hàng để có chính sách hỗ trợ phù hợp với từng nhóm: (1) Nhóm DN hiện đang hưởng những tác động tích cực (viễn thông, chế biến thực phẩm thiết yếu, thiết bị y tế), (2) nhóm các DN bị tác động tiêu cực nhưng vẫn duy trì được và cần chính sách hỗ trợ tạo điều kiện, (3) nhóm các DN thua lỗ, thiếu vốn lưu động nhưng vẫn có khả năng duy trì thì Ngân hàng cần hỗ trợ; (4) Nhóm Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề nghị Ngân hàng nhà nước đôn đốc, hướng dẫn mới có tiêu chí rõ ràng, để các NHTM thực hiện Thông tư 01/2020-TT-NHNN ngày 13/3/2020 của NHNN về giãn nợ, cơ cấu lại nơ, các khoản vay cũ, cho vay mới với lãi suất thấp,… một cách kịp thời, nhất quán và đúng với tinh thần hỗ trợ DN vượt qua khó khăn trong dịch Covid-19. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề nghị xem xét nới lỏng các tiêu chí cho phép cung cấp các khoản vay bình thường và các khoản vay lãi suất thấp. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề xuất về gói cho vay lãi suất 0% hỗ trợ doanh nghiệp: Để triển khai gói lãi suất 0%, Chính phủ có thể giao cho một số NHTM làm trung gian cho vay, xác định cho vay tín chấp hay có thế chấp tài sản. Các NHTM không cho vay đại trà mà cần đưa ra tiêu chí, chọn lựa từng khách hàng có khả năng kinh doanh thành công để cho vay. Theo đó, NH có thể nới lỏng các điều kiện giải ngân cho nhóm khách hàng trước đây từng sản xuất - kinh doanh hiệu quả; có dòng tiền trôi chảy, lịch sử thanh toán nợ đúng hạn… nhưng hiện đang gặp khó khăn vì dịch bệnh. Nếu NHTM cho vay không đúng địa chỉ, dẫn đến không thu hồi được nợ thì Chính phủ cần quy trách nhiệm cho NH đó. chính sách cho vay lãi suất 0% là một trong những biện pháp cấp bách giải cứu DN nhưng đồng thời giải cứu cả NH. Khi NH chọn lọc chính xác đối tượng giàu tiềm năng để cho vay lãi suất 0%, DN sẽ có thêm dòng tiền để phục hồi sản được sản xuất - kinh doanh, giúp hoạt động của NH tốt lên. Hiệp hội Vận tải ô tô VN; Tổng hợp nhiều DN

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ thanh khoản chứ không phải giảm mặt bằng lãi suất. Tốc độ giải ngân khoản vay là một trong những chìa khoá thành công của chính sách giải cứu DN. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề xuất giải pháp với các ngân hàng: Khoanh khoản nợ cũ, cho vay khoản mới, hỗ trợ lãi suất ở mức thấp nhất và cho vay từ Ngân hàng Chính sách để trả 50% mức lương tối thiểu vùng cho công nhân, cán bộ. Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề xuất ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại cho phép cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ đối với các dự án PPP đã hoàn thành, đưa vào khai thác vận hành mà doanh thu sụt giảm do ảnh hưởng dịch bệnh. Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày