Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét xây dựng “Bộ tiêu chuẩn hoạt động tín dụng đặc thù” kiểu “thời chiến” trong giai đoạn chống dịch CoViD-19, chỉ áp dụng cho năm 2020, như sau: (1) Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, được tiếp cận nguồn vốn tín dụng (vay mới) và xem xét giảm 50% giá trị tài sản thế chấp để thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay, đối với doanh nghiệp được tổ chức tín dụng thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện vay vốn; có phương án sử dụng vốn khả thi; có khả năng tài chính để trả nợ; và các doanh nghiệp bất động sản có uy tín thương hiệu, có chỉ số tín nhiệm cao, có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước (trong 03 năm gần đây), có dự án khả thi. (2) Đề nghị tiếp tục cho cá nhân, hộ gia đình vay tín dụng mua nhà, cũng được giảm khoảng 30-50% lãi vay, giãn tiến độ trả lãi vay, trả nợ gốc trong thời hạn 12 tháng (tối thiểu trong năm 2020). (3) Đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xem xét, có cơ chế cho người trẻ được vay tín dụng thương mại với lãi suất hợp lý, theo phương thức tín chấp để mua căn nhà đầu tiên, áp dụng từ năm 2020 và các năm tiếp theo. (4) Đề nghị Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép nới thêm 5% đối với giới hạn cấp tín dụng, đối với một khách hàng không được vượt quá 20%; đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 30% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chỉ áp dụng đặc thù trong năm 2020. (5) Đề nghị Chính phủ sớm bố trí nguồn vốn ngân sách 3.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách nhà ở xã hội, nhất là nguồn vốn 2.000 tỷ đồng bố trí cho 4 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, vừa nhằm thực hiện chính sách nhà ở xã hội, vừa góp phần kích cầu thị trường bất động sản. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Việc chứng minh sự ảnh hưởng trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp là không khả thi. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, cho ý kiến hướng dẫn chỉ đạo có tính khả thi và phù hợp với thực tế hơn. Hiệp hội Vận tải ô tô VN

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Về khối doanh nghiệp FDI, cần tiếp tục các chính sách thu hút nhà đầu tư ngoại, đồng thời, ở giai đoạn hậu Covid-19, cho phép khối này sản xuất và bán hàng tại thị trường nội địa. VN có thể đặt ra hạn mức và kiểm soát tập trung vấn đề này sau đó phân phối ra thị trường. Công ty DELOITE

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chưa phản hồi
Đề xuất không chuyển đổi toàn bộ các dự án cao tốc Bắc - Nam sang phương thức đầu tư công. Chỉ áp dụng đầu tư công đối với một số dự án có tính chất an ninh quốc phòng hoặc các dự án cấp bách: kiến nghị 04 dự án (Mỹ Thuận - Cần Thơ, Dầu Dây - Phan Thiết, Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt) nên tiếp tục thực hiện theo phương thức PPP. Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Giao thông vận tải

Chưa phản hồi
Áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với một số gói thầu thuộc các dự án tuyến cao tốc Bắc – Nam. Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Giao thông vận tải

Chưa phản hồi
Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để có thể hỗ trợ cho các Nhà đầu tư, Nhà thầu thanh toán được ngay đối với các phần việc đã hoàn thành Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Giao thông vận tải

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư sản xuất điện gió và điện mặt trời, chỉ đạo đẩy nhanh việc thẩm định và phê duyệt bổ sung quy hoạch điện gió để kịp triển khai theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg (về cơ chế hỗ trợ phát triển các Dự án điện gió tại Việt Nam). Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Công thương

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ xem xét việc gia hạn 39/2018/QĐ-TTg (về cơ chế hỗ trợ phát triển các Dự án điện gió tại Việt Nam) đến hết 31/12/2023. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Công thương

Chưa phản hồi
Liên quan đến kích cầu thị trường bất động sản, đề xuất về hỗ trợ “tín dụng tạo lập căn nhà đầu tiên” cho giới trẻ: đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xem xét ban hành chính sách “tín dụng tạo lập căn nhà đầu tiên” cho giới trẻ theo phương thức tín chấp để mua nhà. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

Chưa phản hồi
Đối với các dự án đầu tư công, cần khuyến khích hoặc có chính sách sử dụng, tiêu dùng vật tư trong nước nếu đảm bảo chất lượng thì thay thế hàng nhập khẩu. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã sản xuất và gia công các mặt hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, Bắc Mỹ. Công ty CP Tập đoàn AMACCAO

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày