Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Ôx-trây-lia
Cập nhật Thứ năm, 15 / 01 / 2019 21:36 PM
  • Tên chính thức: Ôx-trây-lia
  • Thủ đô : Canberra
  • Quốc khánh: 1/1
  • Diện tích: 7.692.000 km2
  • Dân số: 22.751.014 (dự kiến 7/2015)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh 78,5%, Trung Quốc 2,5%, Ý 1,6%, Hy Lạp 1,3%, Ả rập 1,2%, Việt Nam 1%, khác 8,2%, không xác định 5,7% (Tổng điều tra 2006)
  • Đơn vị tiền tệ: Đôla Ôx-trây-lia (AUD), 1 AUD = 16.349,5 VND (2016)
  • Thể chế: Liên bang Quân chủ lập hiến bên dưới chế độ Dân chủ Nghị viện
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo