Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường PECC
Cập nhật Thứ năm, 04 / 11 / 2016 09:04 AM
  • Tên chính thức: HỘI ĐỒNG HỢP TÁC KINH TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG
  • Thủ đô :
  • Quốc khánh:
  • Diện tích:
  • Dân số:
  • Ngôn ngữ:
  • Đơn vị tiền tệ:
  • Thể chế:
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo