Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Pháp
Cập nhật Thứ năm, 31 / 03 / 2020 11:59 AM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Pháp
  • Thủ đô : Paris
  • Quốc khánh: 14/7
  • Diện tích: 643.427 km2
  • Dân số: 64 768 389 (2014)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
  • Đơn vị tiền tệ: Euro
  • Thể chế: Nước Pháp theo chế độ Nghị viện - Tổng thống.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo