Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã

10:34 27/05/2022

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông thư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Quốc hội sẽ sửa Luật Đất đai vào năm 2023

09:48 26/05/2022

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4 (năm 2023) và vẫn giữ quy trình xem xét, thông qua tại 3 kỳ họp.

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

16:06 24/05/2022

Ngày 21/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

09:39 20/05/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện 19 nhiệm vụ và quyền hạn

14:34 19/05/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đề xuất khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

14:31 19/05/2022

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định nội dung, mức chi và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ

09:52 18/05/2022

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Thúc đẩy chuyển giao, phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

09:43 17/05/2022

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư quy định tổ chức quản lý Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đề xuất điều kiện vay nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh

10:01 13/05/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh thay thế Thông tư 12/2014/TT-NHNN.

Đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2030

10:16 12/05/2022

Bộ Công Thương vừa có báo cáo đề xuất xây dựng “Chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Cơ quan này cho rằng, cần có chính sách đặc thù để giúp phát triển hơn nữa ngành thép.

Sửa quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

09:37 11/05/2022

Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử

09:34 11/05/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) nhằm nhằm xây dựng một Luật thống nhất, tạo một hành lang pháp lý hoàn thiện để thực hiện chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực.