Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Điều chỉnh phí thẩm định điều kiện hành nghề Thừa phát lại

10:38 18/09/2020

Mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại được đề xuất tăng từ 800.000 đồng/hồ sơ lên mức 3.500.000 đồng/hồ sơ.

Chính thức gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp ráp trong nước

15:53 17/09/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký (15/9/2020).

Tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý

10:30 16/09/2020

Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Yêu cầu thăm dò khoáng sản đá khối làm ốp lát, mỹ nghệ

14:21 13/09/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ.

Đề xuất mới về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

14:20 13/09/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước; xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước.

Đề xuất mới về phí xuất nhập cảnh Việt Nam

14:18 13/09/2020

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Nghị định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

14:17 13/09/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng

14:16 13/09/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

32 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

10:22 10/09/2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ra Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Sửa quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với CBCC

09:53 08/09/2020

Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

2 trường hợp người lao động được trả lương những ngày chưa nghỉ từ năm 2021

16:17 07/09/2020

Từ ngày 1.1.2021, chỉ có hai trường hợp người lao động được công ty trả lương những ngày chưa nghỉ.

Từ 1.10: Gửi tin nhắn quảng cáo phải có sự đồng ý của người nhận

16:16 07/09/2020

Theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1.10, việc gửi tin nhắn quảng cáo phải sử dụng tên định danh và phải được người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo.