Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất mới về hóa đơn điện tử

09:26 03/03/2020

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ, trong đó đề xuất cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền trong thời gian 12 tháng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hộ, cá nhân kinh doanh…

Hướng dẫn sử dụng kinh phí nạo vét vùng nước cảng biển

08:58 02/03/2020

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm.

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 3/2020

15:16 01/03/2020

Cán bộ, công chức, viên chức “vòi tiền” người vi phạm bị buộc thôi việc; Điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam phải biết tiếng Việt… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2020.

Dự thảo hướng dẫn chưa cho người nước ngoài nhập cảnh vì lý do phòng, chống dịch bệnh

10:16 28/02/2020

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

Thay đổi khung giá tính thuế tài nguyên với cát, sỏi, đá xây dựng từ tháng 3

10:12 24/02/2020

Bộ Tài chính điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhiều loại tài nguyên khoáng sản không kim loại như cát, sỏi, đá xây dựng,...

Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong CAND

08:44 21/02/2020

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, hoạt động thi hành án hình sự, hoạt động quản lý hành chính trong Công an nhân dân.

Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội

08:43 21/02/2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội.

Ưu tiên đào tạo một số ngành lĩnh vực du lịch, CNTT

13:34 20/02/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học đối với một số ngành trong lĩnh vực du lịch và công nghệ thông tin.

Đề xuất thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại

13:33 20/02/2020

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại và chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại.

Danh mục công việc nhẹ người từ 13 đến dưới 15 tuổi được làm

13:32 20/02/2020

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm.

Đề xuất bỏ thu phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

08:35 19/02/2020

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Sửa đổi cách tính thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

08:58 18/02/2020

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.