Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Áp dụng quy trình hoàn thuế, xét giảm thuế mới

09:28 28/06/2016

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1780/QĐ-TCHQ quy định quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hướng dẫn mới về thu nộp các khoản thuế vào ngân sách

14:24 27/06/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

Những điểm mới về chính sách thuế từ 1/7/2016

14:22 27/06/2016

(Chinhphu.vn) – Từ ngày 1/7/2016, Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế.

Cơ chế hỗ trợ lãi suất thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 75

14:26 23/06/2016

(TBTCO) - Điều kiện được NSNN hỗ trợ lãi suất là đã ký hợp đồng và đã được giải ngân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam từ ngày 2/11/2015 đến hết ngày 31/12/2020 theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của NHNN.

Sẽ tăng gấp đôi mức phạt một số hành vi sai phạm về hóa đơn

09:07 23/06/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang soạn thảo dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Đặc biệt, dự thảo quy định người mua hàng lấy hóa đơn của người bán đang trong thời gian bị cưỡng chế thuế về hóa đơn cũng sẽ bị phạt nặng.

Sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại

13:59 22/06/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020.

Dự thảo Luật đo đạc và bản đồ

09:12 22/06/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Luật đo đạc và bản đồ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Hướng dẫn thực hiện mức lương mới

14:04 21/06/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Hưng Yên

08:50 21/06/2016

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

Thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

08:48 21/06/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 03/2016/TT-BNV hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hướng dẫn cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin

14:13 20/06/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư liên tịch số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Từ 1/1/2017, dịch vụ việc làm chuyển sang thực hiện giá dịch vụ

13:59 20/06/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 72/2016/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 31/12/2016; còn từ ngày 1/1/2017, dịch vụ việc làm chuyển sang thực hiện giá dịch vụ.