Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề nghị sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện

17:06 05/09/2020

Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Đề xuất mới về phí hải quan và lệ phí hàng hóa quá cảnh

10:57 04/09/2020

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

Đề xuất về kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

10:56 04/09/2020

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

14:04 02/09/2020

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư 78/2020/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020.

Đề xuất về mua, bán hẳn trái phiếu do chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành

14:03 02/09/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu (gọi chung là giấy tờ có giá) do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành.

Quản lý hiệu quả thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

14:02 02/09/2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế

10:48 01/09/2020

Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế đã quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế.

Tiêu chí thành lập chi cục, phòng

10:47 01/09/2020

Chính phủ ban hành Nghị định 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi

15:19 29/08/2020

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1238/QĐ-BTC điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Theo đó, ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống sẽ được giảm giá tính lệ phí trước bạ kể từ 25/8.

Tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong vận chuyển hàng không

10:36 28/08/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2020/NĐ-CP về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không.

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTTP

10:18 27/08/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP).

Đề xuất về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

10:17 27/08/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.