Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Xây dựng dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

11:14 27/04/2022

Bộ Công an đang đề nghị xây dựng dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, Bộ đề xuất các chính sách về quy tắc giao thông đường bộ; chỉ huy, điều khiển giao thông bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ...

Nghiên cứu, bổ sung nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực trong Luật Thanh tra

11:00 26/04/2022

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) yêu cầu nghiên cứu, bổ sung trong Luật Thanh tra quy định về nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực của cơ quan thanh tra.

Sửa quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của công chức chuyên ngành hành chính

10:58 26/04/2022

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư

10:56 26/04/2022

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Gấp rút sửa Luật Phòng, chống rửa tiền ngay cuối năm 2022

14:54 25/04/2022

Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ tư (cuối năm 2022) theo quy trình tại một kỳ họp.

Sửa Luật thuế thu nhập cá nhân thế nào để hết bất cập?

10:08 21/04/2022

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý sửa Luật thuế thu nhập cá nhân. Để sắc thuế này bớt phức tạp và bất cập, chuyên gia đã đưa ra nhiều hướng giải pháp để sửa đổi.

Đề xuất mới về các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính

10:19 18/04/2022

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Sửa luật nhằm sử dụng đất hiệu quả, hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp

09:34 14/04/2022

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mục tiêu của việc tổng kết Nghị quyết 19 và sửa đổi Luật Đất đai nhằm quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả hơn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp liên quan tới đất đai.

2 hình thức liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

10:59 13/04/2022

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Đề xuất quy định mới trong thi, xét thăng hạng phóng viên, biên tập viên

10:35 12/04/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình, âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành TT&TT.

Nâng mức xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

10:33 12/04/2022

Để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa vi phạm, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã điều chỉnh tăng mức phạt tiền từ 1,5 đến 2 lần so với Nghị định 139/2017/NĐ-CP và tăng nặng đối với một số hành vi, nhóm hành vi có tỷ lệ vi phạm cao trong việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Đề xuất bỏ thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

10:31 12/04/2022

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định, thay thế Thông tư 35/2017/TT-BTC.