Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Thành lập Sở Giao dịch hàng hóa cần những điều kiện gì?

09:27 17/06/2024

Tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 51/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương đề xuất quy định về thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Sửa quy định về tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên không được xem xét, chấp thuận

09:24 17/06/2024

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Đề xuất sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

16:01 14/06/2024

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

14:35 14/06/2024

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018.

Quy định mới về lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ

14:32 14/06/2024

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 16/2024/TT-BGTVT quy định nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ.

Quy định mới về kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, dự báo giá thị trường

14:30 14/06/2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 29/2024/TT-BTC quy định công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường.

Đề xuất sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

13:34 13/06/2024

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Dự kiến bổ sung 04 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

10:52 13/06/2024

Tại dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại

10:47 13/06/2024

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Đề xuất hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

14:08 12/06/2024

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ chi phí

10:58 12/06/2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2024/TT-BTC ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập.

Phí sử dụng đường cao tốc được quy định thế nào tại dự thảo Luật Đường bộ?

10:48 12/06/2024

Sáng 11/6, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.