Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Phi-líp-pin
Cập nhật Thứ năm, 16 / 01 / 2019 17:36 PM
  • Tên chính thức: Cộng hòa Philippines (Phi-líp-pin)
  • Thủ đô : Manila
  • Quốc khánh: 12 tháng 6 (1898)
  • Diện tích: 300,000 km2
  • Dân số: 104 triệu
  • Ngôn ngữ: Philippine và Tiếng Anh (bản ngữ), và 8 ngôn ngữ chính khác: Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon or Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, and Pangasinan
  • Đơn vị tiền tệ: Philippine pesos (PHP); 1 US dollar = 50.21 PHP
  • Thể chế: Cộng hòa
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo