Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Phí thẩm định cấp GCN kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 150 triệu đồng

Thứ tư, 12-01-2022 | 10:39:00 AM GMT+7 Bản in
Phí thẩm định cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài của doanh nghiệp là 150.000.000 đồng. Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Phí thẩm định cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là 5.000.000 đồng

 Về phí cấp phép, dự thảo nêu rõ, phí thẩm định cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là 150.000.000 đồng.

 Phí thẩm định cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là 5.000.000 đồng.

 Phí cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định này là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước. Sau khi thẩm định doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính thông báo cho doanh nghiệp nộp phí theo quy định của pháp luật.

 Theo dự thảo, đồng tiền quy ước để thay thế tiền mặt sử dụng trong điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp được thể hiện dưới các hình thức sau đây: a) Đồng xèng; b) Thẻ, phiếu; c) Điểm quy đổi; d) Các hình thức thay thế tiền mặt khác do doanh nghiệp quy định.

 Tối thiểu 5 ngày làm việc trước khi đưa đồng tiền quy ước vào kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo về hình thức, mẫu mã, số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước với Sở Tài chính và cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương để theo dõi, quản lý.

 Việc giảm giá của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP được thực hiện như sau: Đối tượng được giảm giá là người chơi mua đồng tiền quy ước với giá trị tối thiểu là 50.000 USD/lần.

 Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về chính sách giảm giá.

 Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

 Theo Lan Phương (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Phi-tham-dinh-cap-GCN-kinh-doanh-tro-choi-dien-tu-co-thuong-danh-cho-nguoi-nuoc-ngoai-150-trieu-dong/458381.vgp

 

Ý kiến bạn đọc (0)