Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Phòng Quản trị Lễ tân

Thứ năm, 29-10-2015 | 16:08:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC BAN TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN » Văn phòng »Phòng Quản trị Lễ tân

 

Điện thoại: 024 35742022 ext: 311

Fax: 024 35742020

 

Ý kiến bạn đọc (0)