Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quản lý, sử dụng tài sản công đã cơ bản đi vào nề nếp

Thứ bẩy, 27-05-2017 | 17:10:00 PM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Định về vấn đề quản lý tài sản công, Bộ Tài chính cho biết, công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong năm 2016 đã cơ bản đi vào nề nếp.

Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Định đề nghị Nhà nước cần có biện pháp quản lý tài sản công chặt chẽ hơn. Vì hiện nay, có tình trạng nể nang, xe công vụ mua vượt tiêu chuẩn cho phép. Nhà công vụ cấp cho cán bộ nhưng sau khi chuyển công tác hoặc về hưu không trả lại cho nhà nước quản lý...

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, ngày 2/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai toàn diện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan tập trung hoàn thiện, trình dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tất cả các loại tài sản công.

Đến nay, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 11/2016), đang tiếp tục được Quốc hội cho ý kiến để thông qua tại Kỳ họp thứ 3 trong tháng 5/2017 này.  Đồng thời, Bộ Tài chính đã phối hợp xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng quy định, bảo đảm hiệu lực thi hành cùng thời điểm luật có hiệu lực.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, trong đó: Sửa đổi đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phù hợp cho từng nhóm chức danh có tiêu chuẩn sử dụng và định mức xe ô tô phục vụ công tác chung; xác định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng đối với chức danh thứ trưởng và tương đương, xe ô tô phục vụ công tác chung.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc mua sắm, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời những sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kiên quyết thu hồi để xử lý đối với xe ô tô trang bị không đúng đối tượng hoặc vượt định mức sử dụng. Việc bán, thanh lý xe ô tô phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật...

Về tăng cường quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trong đó có việc rà soát, sắp xếp lại nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi chuyển sang trụ sở mới phải bàn giao lại trụ sở cũ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng tinh thần Chỉ thị số 27/2014/CT-TTg; các bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại phát hiện qua sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, đồng thời xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm.

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 mới được Bộ Tài chính công bố cuối tháng 4/2016 cho thấy, nhờ triển khai quyết liệt Chỉ thị 31/2016/CT-TTg, công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong năm 2016 đã cơ bản đi vào nề nếp; tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản từng bước được khắc phục; ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được nâng lên; hiệu quả sử dụng, khai thác tài sản được chú trọng.

Theo đó, đến nay, đã có 79 bộ, ngành, địa phương công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và tổ chức thực hiện mua sắm theo quy định.

Về tổ chức rà soát, sắp xếp lại xe ô tô công và xử lý xe ô tô dôi dư, đến nay, 44/44 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, sắp xếp xe ô tô của các bộ, ngành và địa phương.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, tăng cường việc khoán xe ô tô và xử lý xe ô tô dôi dư sau khi rà soát, sắp xếp lại theo hướng: Điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức; thực hiện thanh lý đối với xe ô tô đủ điều kiện thanh lý theo quy định, việc bán, thanh lý thực hiện theo hình thức đấu giá công khai; chuyển xe ô tô phục vụ công tác chung sang nhóm xe chuyên dùng đối với xe phù hợp với định mức xe chuyên dùng đã được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.../.

Theo Mai Lâm(Thời báo tài chính)

 

Ý kiến bạn đọc (0)