Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quảng Nam: Dừng thanh tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp để tránh Covid-19

Thứ hai, 06-04-2020 | 10:46:00 AM GMT+7 Bản in
Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các giải pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế Quảng Nam đã dừng việc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.
cục thuế hà nội
Theo công văn hỏa tốc của Tổng cục Thuế, để thực hiện các giải pháp cấp bánh phòng, chống dịch Covid-19, từ 1/4 các công chức thuế sẽ làm việc tại nhà, chỉ phải luân phiên trực tại cơ quan. Ảnh: NM.

Ông Hồ Văn Dũng - Phó trưởng Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương, Cục Thuế Quảng Nam đã ra thông báo yêu cầu cán bộ, công chức thuế thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Tổng cục Thuế.

Theo thông báo này, lãnh đạo Cục Thuế Quảng Nam yêu cầu các trưởng phòng, chi cục trưởng chi cục thuế chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Đại diện Cục Thuế Quảng Nam cũng cho biết, Thông báo cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Phân công nhiệm vụ cho công chức có địa chỉ cư trú cách trụ sở cơ quan từ 10km trở lên giải quyết công việc tại nhà, không phải đến cơ quan, trừ trường hợp đột xuất, cần thiết.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, phân công luân phiên mỗi ngày có ít nhất 30% công chức trực tại trụ sở làm việc để giải quyết các công việc phát sinh, số còn lại làm việc tại nhà thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

Đối với các chi cục thuế, yêu cầu bố trí ít nhất một lãnh đạo chi cục có mặt tại trụ sở (kể cả nơi không có trụ sở chính) để giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Tùy theo nhu cầu công việc, chi cục trưởng có trách nhiệm bố trí phân công người trực xử lý công việc tại trụ sở cơ quan, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đột xuất phát sinh.

Việc dừng thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, cũng như bố trí công chức làm việc tại nhà được thực hiện trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 1/4/2020.

Theo Nhật Minh(Thời báo tài chính)
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-04-05/quang-nam-dung-thanh-tra-thue-tai-tru-so-doanh-nghiep-de-tranh-covid-19-84902.aspx

Ý kiến bạn đọc (0)