Ông Cao Tường Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 7, khóa VII

Ông Cao Tường Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ 7, khóa VII, diễn ra ngày 8/3 tại Quảng Ninh.

Theo ông Huy, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh và VCCI ký Bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2022 – 2025; đồng thời tổ chức hiệu quả Nghị quyết số 02 hằng năm của Chính phủ, Nghị quyết số 05 ngày 09/4/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo ông Huy, năm 2023, tỉnh Quảng Ninh giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất, tinh thần cải cách, đà phát triển kinh tế 2 con số liên tục trong 9 năm liên tiếp (2015 - 2023). GRDP năm 2023 ước tăng 11,03%, gấp đôi bình quân chung cả nước, đứng thứ nhất các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 3 cả nước; quy mô nền kinh tế ước đạt trên 315.800 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 55.600 tỷ đồng, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; tạo đột phá trong thu hút đầu tư đạt 5,1 tỷ USD, trong đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,1 tỷ USD, gấp 3,1 lần kế hoạch năm, đứng đầu cả nước.

Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 7, khóa VII

Ngoài ra, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tạo đột phá về chất lượng cải cách hành chính, phát triển cân đối giữa các vùng miền, nâng cao mức sống và chất lượng sống nhân dân; tạo chuyển biến lớn trong phát triển văn hóa - xã hội, con người, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, hoàn thành nhiều mục tiêu của cả giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt trên 9.500 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020; tạo ra hơn 21.000 việc làm tăng thêm. Diện mạo Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại ngày càng rõ nét. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị trí là một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

“Để đạt được những kết quả quan trọng đó, thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tích cực, hiệu quả của VCCI, nhất là trong việc phối hợp triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam”, ông Huy nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 7, khóa VII

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển giai đoạn 2020 - 2025; hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2030 và 2045 của Đảng và Nhà nước đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mong muốn, VCCI sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường sự hợp tác, đồng lòng, sự vào cuộc đầy trách nhiệm, thiết thực trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác với tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, hai bên cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được thống nhất tại Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và VCCI ngày 20/01/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng mong muốn, VCCI tiếp tục hỗ trợ, tham vấn giúp tỉnh Quảng Ninh triển khai các giải pháp cải thiện bền vững chỉ số PCI, đạt mục tiêu giữ vững vị trí trong nhóm các tỉnh thành phố dẫn đầu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh trong công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có thương hiệu, giữ vai trò dẫn dắt “sếu đầu đàn” vào tỉnh Quảng Ninh.

“Tỉnh Quảng Ninh cam kết nỗ lực cải thiện mạnh mẽ, bền vững môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh theo Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời, luôn chủ động và sẵn sàng tạo mọi điều kiện cần thiết cho các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI năm 2024 và các năm tiếp theo”, ông Huy nhấn mạnh.

Theo CƯỜNG NGÂN - ẢNH: QUỐC TUẤN (Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp)

https://diendandoanhnghiep.vn/quang-ninh-mong-muon-vcci-tiep-tuc-giu-vai-tro-dan-dat-seu-dau-dan-vao-dia-ban-260042.html