Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quốc hội xem xét điều chỉnh Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/8/2024

Thứ sáu, 31-05-2024 | 09:54:00 AM GMT+7 Bản in
Sáng 30/5, Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Theo đó, đề xuất điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành sớm hơn (từ ngày 1/8/2024) đối với Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.

Trình bày tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết ngày 27/5/2024, Chính phủ có Tờ trình số 289/TTr-CP đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng vào Chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2024.

Quốc hội xem xét điều chỉnh Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/8/2024

Quốc hội cho ý kiến về việc sớm triển khai thi hành một số luật nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Nội dung trình theo hướng điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành sớm hơn (từ ngày 1/8/2024) đối với Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.

Qua xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng Luật và ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc cần sớm triển khai thi hành các luật nêu trên nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đưa các chính sách mới đã được Quốc hội quyết định vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ rà soát kỹ các nội dung quy định chuyển tiếp tại những luật này và quy định tại các luật khác có liên quan chịu tác động của việc điều chỉnh hiệu lực thi hành sớm 5 tháng để có phương án xử lý phù hợp.

Đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm chất lượng, có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của các luật.

Luật Đất đai được kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV thông qua, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025.

Tuy nhiên, theo tờ trình này, Chính phủ đề xuất Luật Đất đai (sửa đổi) sớm có hiệu lực từ 1/8/2024, nghĩa là sớm 5 tháng so với quy định.

Theo tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 thì dự kiến sẽ có một số nội dung sau:

- Dự kiến Chương trình năm 2024:

+ Tại kỳ họp thứ 7: Thông qua 10 luật (bao gồm 08 luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và 2 luật được xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Luật), 4 nghị quyết (trong đó có Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng); cho ý kiến 12 dự án luật.

+ Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2024): thông qua 12 luật (đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7); cho ý kiến 12 dự án luật.

+ Trình UBTVQH cho ý kiến và thông qua 2 pháp lệnh.

- Dự kiến Chương trình năm 2025:

+ Tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2025): thông qua 12 luật (đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8), 1 nghị quyết; cho ý kiến 10 dự án luật.

+ Tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025): thông qua 10 luật (đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9); giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo thẩm quyền bổ sung các dự án trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10.

Theo Minh Anh (Thời báo Tài chính)

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quoc-hoi-xem-xet-dieu-chinh-luat-dat-dai-co-hieu-luc-tu-182024-151896.html

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)