Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quy định đổi Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng cấp

Thứ tư, 27-01-2016 | 09:19:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Trường hợp có giấy phép lái xe hạng A1 do Cục quản lý xe máy - Bộ Quốc phòng cấp, nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe ngành giao thông vận tải, thực hiện theo thủ tục quy định tại Điều 49, Điều 51 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Quốc Vượng (Tuyên Quang) đang sử dụng bằng lái xe loại A1 (lái xe mô tô 2 bánh) do Cục quản lý xe máy - Bộ Quốc phòng cấp. Theo quy định tại Điều 53 Thông tư 46/2012/TT-BGTVT, trường hợp "Quyết định ra quân tính đến ngày làm thủ tục đổi quá thời hạn 06 tháng đối với giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp" thì không được đổi giấy phép lái xe.

Ông Vượng hỏi, trường hợp của ông là bằng lái xe A1, không phải là xe Quân sự và ông cũng không được thông tin phải đổi bằng lái sau khi ra quân thì ông có được đổi bằng lái theo quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo Điểm d Khoản 5, Điểm d Khoản 7 Điều 49 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ quy định về đổi giấy phép lái xe như sau: "Người có giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng khi ra quân (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu…), nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái  xe"; "Giấy phép lái xe quân sự có hiệu lực được phép lái nhiều hạng xe khác nhau được đổi sang giấy phép lái xe ngành giao thông vận tải có hiệu lực lái các hạng xe tương ứng".       

Như vậy, trường hợp có giấy phép lái xe hạng A1 do Cục quản lý xe máy - Bộ Quốc phòng cấp, nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe ngành giao thông vận tải, thực hiện theo thủ tục quy định tại Điều 49, Điều 51 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT, hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định;

- Bản sao Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 6 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký kèm theo bản chính để đối chiếu;

- Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng (bản chính);

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn kèm bản chính để đối chiếu.

Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (1)