Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quy định mới về giao nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia

Thứ hai, 22-06-2020 | 10:39:00 AM GMT+7 Bản in
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 51/2020/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ.
gạo dự trữ quốc gia
Người dân vùng khó khăn nhận gạo nhin díp tết coor truyền của dân tộc. Ảnh: Đức Minh

Nhằm đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách và nâng cao trách nhiệm của cơ quan tổng hợp, thẩm định, thông tư đã quy định rút ngắn thời gian thẩm định tối đa là 3 ngày (trước đây quy định thời gian thẩm định là sau 5 ngày).

Thông tư đã quy định cụ thể việc lựa chọn đơn vị vận chuyển, lựa chọn đơn vị cung cấp bao bì, đóng gói, lựa chọn đơn vị bốc xếp và lựa chọn đơn vị bảo hiểm hàng DTQG trong trường hợp giao hàng ngay (thời gian giao nhận hàng từ 60 ngày trở xuống kể từ ngày quyết định có hiệu lực), gồm: đối với việc lựa chọn đơn vị vận chuyển, quy định quy trình lựa chọn cụ thể cho 2 trường hợp: gói thầu vận chuyển có giá gói thầu trên 50 triệu đồng và gói thầu vận chuyển có giá gói thầu từ 50 triệu đồng trở xuống.

Đối với lựa chọn đơn vị cung cấp bao bì; đóng gói; bốc xếp; bảo hiểm, quy định quy trình cụ thể cho 2 trường hợp: gói thầu có giá gói thầu trên 50 triệu đồng cho mỗi nhiệm vụ phát sinh và gói thầu có giá gói thầu từ 50 triệu đồng trở xuống cho mỗi nhiệm vụ phát sinh.

Thông tư quy định nội dung về hồ sơ, về cơ quan thẩm định, cơ quan phê duyệt mức phí tối đa, trong đó đặc biệt đã quy định trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ, tối đa 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, bộ, ngành quản lý hàng DTQG, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có văn bản yêu cầu các đơn vị DTQG, doanh nghiệp được thuê bảo quản hàng DTQG bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trong đó nêu rõ các tài liệu cần bổ sung, hoàn thiện (trước đây, nội dung này quy định là 3 ngày).

Các nội dung quy định tại Thông tư  số 51/2020/TT-BTC mới ban hành không phát sinh thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân; đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2020 và thay thế cho Thông tư số 211/2013/TT-BTC và Thông tư số 82/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo Minh Đức(Thời báo tài chính)
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-06-20/quy-dinh-moi-ve-giao-nhan-phan-phoi-hang-du-tru-quoc-gia-88438.aspx

Ý kiến bạn đọc (0)