Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quy định rõ doanh nghiệp cho thuê lại lao động được phép cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động cho khách hàng ở nước ngoài để điều lao động làm việc tại Việt Nam cho khách hàng. Lao động cho thuê lại sẽ làm việc tại Việt Nam trong những công việc mà khách hàng ở nước ngoài được phép thực hiện ở Việt Nam (như các công tác chuẩn bị dự án hay lập văn phòng đại diện).

Thứ ba, 25-10-2018 | 14:47:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Quy định rõ doanh nghiệp cho thuê lại lao động được phép cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động cho khách hàng ở nước ngoài để điều lao động làm việc tại Việt Nam cho khách hàng. Lao động cho thuê lại sẽ làm việc tại Việt Nam trong những công việc mà khách hàng ở nước ngoài được phép thực hiện ở Việt Nam (như các công tác chuẩn bị dự án hay lập văn phòng đại diện).

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI)

Công văn: 2436/ PTM - VP, Ngày: 24/10/2018

Nội dung kiến nghị:

Dự thảo nghị định chưa quy định về khả năng doanh nghiệp cho thuê lại lao động được đưa lao động đến làm một số công việc ở Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài (chưa có cơ sở tại Việt Nam). Chẳng hạn, để lập dự án đầu tư ở Việt Nam, doanh nghiệp ở nước ngoài cần sử dụng một số lao động của doanh nghiệp cho thuê lại lao động để hỗ trợ quá trình chuẩn bị dự án tại Việt Nam


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)