Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quy định thời hạn dài hơn (như 24 tháng chẳng hạn) đối với những công việc đòi hỏi chuyên môn cao. Đề nghị: Quy định rõ khi hết thời hạn quy định, doanh nghiệp cho thuê lại lao động được phép: (i) điều lao động cho thuê lại đến làm việc cho khách hàng thuê lại lao động khác, (ii) điều lao động khác đến làm việc ở cùng vị trí công việc cho khách hàng đang thuê lại lao động.

Thứ ba, 25-10-2018 | 14:43:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Quy định thời hạn dài hơn (như 24 tháng chẳng hạn) đối với những công việc đòi hỏi chuyên môn cao. Đề nghị: Quy định rõ khi hết thời hạn quy định, doanh nghiệp cho thuê lại lao động được phép: (i) điều lao động cho thuê lại đến làm việc cho khách hàng thuê lại lao động khác, (ii) điều lao động khác đến làm việc ở cùng vị trí công việc cho khách hàng đang thuê lại lao động.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI)

Công văn: 2436/ PTM - VP, Ngày: 24/10/2018

Nội dung kiến nghị:

Dự thảo nghị định vẫn giữ nguyên quy định của Nghị định 55 về thời hạn cho thuê lại lao động tối đa là 12 tháng. Thời hạn này là quá ngắn và không phù hợp với nhu cầu thực tế của những doanh nghiệp sử dụng lao động cho thuê lại.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)