Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quy định thời hạn tối đa (VD: 5 năm) cho đến khi BLĐTBXH phải rà soát lại danh mục những công việc được phép cho thuê lại lao động.

Thứ ba, 25-10-2018 | 14:46:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Quy định thời hạn tối đa (VD: 5 năm) cho đến khi BLĐTBXH phải rà soát lại danh mục những công việc được phép cho thuê lại lao động.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI)

Công văn: 2436/ PTM - VP, Ngày: 24/10/2018

Nội dung kiến nghị:

Điều 19.3 không cho biết thời hạn tối đa cho đến khi BLĐTBXH phải rà soát lại danh mục. Danh mục những công việc được phép cho thuê lại lao động này ban hành đã được 5 năm nhưng cho đến nay vẫn chưa được điều chỉnh dù nhu cầu thực tế về sử dụng lao động của doanh nghiệp như thế nào.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)