Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quyền lợi hưởng chi phí khám chữa bệnh BHYT theo mã

Thứ tư, 27-01-2016 | 09:20:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Ông Thành Chung (trung26sc@...) đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và ban hành văn bản hướng dẫn rõ hơn về việc ghi mã số K1, K2 hoặc K3 trên thẻ BHYT cho người dân sinh sống và làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Chung như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 22 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với bệnh viện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương và có mức hưởng như đi khám chữa bệnh đúng tuyến. 

Ngày 16/11/2015, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ. Theo đó:

K1: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

K2: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

K3: Là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo. 

Vì vậy, chỉ các đối tượng mang mã K1, K2, K3 mới được hưởng quyền lợi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương và không cần giấy chuyển tuyến. 

Do đó, chỉ có người dân tộc Kinh sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, người Kinh thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn mới được hưởng quyền lợi theo quy định này. 

Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)