Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Rumani
Cập nhật Thứ năm, 31 / 03 / 2020 12:00 PM
  • Tên chính thức: Rumani
  • Thủ đô : Bu-ca-rét (Bucharest)
  • Quốc khánh: 01/12 (ngày hợp nhất các công quốc thành nước Ru-ma-ni năm 1918)
  • Diện tích: 237.500 km2
  • Dân số: 21,599,736 người (7/2016)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Rumani 91% (chính thống), tiếng Hungaria 6,7%, tiếng Gypsy 1,1%, ngôn ngữ khác 0,1%
  • Đơn vị tiền tệ: đồng LEU (RON)
  • Thể chế: Cộng hòa đại nghị
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo