Công khai, minh bạch trong nhập kho hàng dự trữ

Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước (DTNN) khu vực Đông Nam Bộ, trong năm 2021, tình hình đại dịch Covid-19 kéo dài diễn biến phức tạp, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tổng cục DTNN và sự phối hợp, hướng dẫn của các vụ chuyên môn thuộc Tổng cục DTNN ở các lĩnh vực công tác, các cơ quan ban, ngành có liên quan trên địa bàn quản lý, tạo điều kiện thuận lợi giúp đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sẵn sàng, chủ động thực hiện nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Nam Bộ phối hợp với lực lượng quân đội xuất cấp gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân ở tỉnh Bình Dương.

Đề cập tới công tác nhập hàng hóa dự trữ quốc gia (DTQG), ông Nguyễn Văn Khoa cho biết, trong năm 2021, ngay sau khi nhận được chỉ tiêu nhập gạo, đơn vị đã chủ động triển khai theo đúng trình tự, đảm bảo chặt chẽ và công khai minh bạch, tạo mọi điều kiện cho khách hàng an tâm khi tham gia đấu thầu tại đơn vị. Kết quả đã đấu thầu thành công và nhập kho đủ 5.500 tấn gạo DTQG vụ Đông Xuân năm 2021, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch.

Liên quan tới nhiệm vụ mua thóc nhập kho DTQG, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao, đơn vị đã tổ chức mua theo phương thức mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho DTNN, chủ động nguồn hàng để mua đủ số lượng thóc nhập kho. Kết quả, đơn vị đã hoàn thành mua nhập kho 2.000 tấn thóc DTQG vụ Đông Xuân năm 2021.

Thông tin về kết quả nhập vật tư, thiết bị, ông Nguyễn Văn Khoa cho biết, căn cứ hợp đồng mua bán vật tư cứu hộ cứu nạn DTQG được ký kết giữa Tổng cục DTNN với các đơn vị trúng thầu, Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trúng thầu trong việc giao, nhận kiểm tra về số lượng, chất lượng theo đúng quy định trong hợp đồng; thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra chất lượng tại cửa kho DTQG theo các thông tư ban hành kèm theo Quy chuẩn Việt Nam và lấy mẫu để kiểm tra ngoại quan, kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo quy định. Kết quả, trong năm đơn vị đã nhập kho 10.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 2 bộ máy phát điện loại 150 KVA, hoàn thành 100% kế hoạch.

Bảo quản an toàn hàng hóa, đảm bảo chất lượng xuất cấp

Ông Hoàng Văn Việt - Phó Cục trưởng Cục DTNN Khu vực Đông Nam Bộ cho biết, công tác kỹ thuật bảo quản luôn được đơn vị quan tâm và xác định quản lý chặt chẽ chất lượng hàng hóa là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, các quy trình kỹ thuật bảo quản được thực hiện chặt chẽ, từ khâu chuẩn bị nhập kho, xuất kho và trong quá trình bảo quản, lưu kho, hàng hóa luôn đảm bảo chất lượng an toàn đúng quy định.

“Đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, tổ chức việc kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa vật tư, quản lý tốt các trang thiết bị, dụng cụ bảo quản, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác bảo quản hàng hóa” - Phó Cục trưởng Hoàng Văn Việt nhấn mạnh.

Đơn vị đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định đối với từng mặt hàng, đảm bảo về chất lượng hàng hóa dự trữ trong quá trình bảo quản lưu kho và an toàn chất lượng trước thời gian xuất kho.

Cũng theo Phó cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ, trong năm 2021, đơn vị đã thực hiện công tác quản lý chất lượng hàng DTQG tồn kho, nhập, xuất kho đảm bảo đúng các quy định hiện hành, số lượng. Đơn vị đã triển khai mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ cho công tác bảo quản phù hợp với kinh phí hoạt động tại đơn vị, đáp ứng trong công tác nhập, xuất và bảo quản hàng hóa DTQG. Đồng thời tiếp nhận và đưa vào sử dụng những tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo quản do Tổng cục DTNN cấp đảm bảo nhận đủ về số lượng và máy móc, thiết bị khi vận hành đảm bảo theo yêu cầu quy định.

Theo Cục DTNN Đông Nam Bộ, năm 2021 là năm đầu tiên đơn vị xuất cấp khối lượng gạo DTQG kỷ lục, hơn 52.433 tấn gạo DTQG để hỗ trợ cho người dân ở các tỉnh miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Cụ thể, đơn vị hoàn thành xuất cấp gần 11.894 tấn gạo DTQG (đạt tỷ lệ 100% kế hoạch) hỗ trợ người dân ở các tỉnh, thành phố: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, đơn vị đã chủ động triển khai lựa chọn đơn vị gia công xay xát 4.000 tấn thóc thành hơn 2.596 tấn gạo 20% tấm để xuất hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai (trên 1.528 tấn) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trên 1.067 tấn).

Trong năm 2021, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với các Công ty TNHH Phát Tài, Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An giao nhận gạo theo đúng kế hoạch. Kết quả đơn vị hoàn thành xuất cấp 25.000 tấn gạo cho TP. Hồ Chí Minh, gần 2.964 tấn gạo cho tỉnh Bình Dương để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch được giao, hoàn thành đúng thời gian quy định.

Hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho nhiều địa phương

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ đã hoàn thành xuất cấp 305,190 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020 - 2021 tại 2 tỉnh Bình Phước và Tây Ninh, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch. Đồng thời hiện đơn vị đang phối hợp với uỷ ban nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo của 2 tỉnh trên để có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận 375,225 tấn gạo cấp hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021 - 2022.

Ngoài ra, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ hoàn thành 100% nhiệm vụ xuất cấp 401,61 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Bình Phước trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.