Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Séc
Cập nhật Thứ năm, 31 / 03 / 2020 12:00 PM
  • Tên chính thức: Cộng hòa Séc
  • Thủ đô : Pra-ha (Prague)
  • Quốc khánh: 28/10/1918
  • Diện tích: 78.867km2
  • Dân số: 10.201.707 (7/2014)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Séc
  • Đơn vị tiền tệ: koruny (CZK) ;
  • Thể chế: Dân chủ nghị viện
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo