Gửi email bài viết: Một nhà thầu có được ghi tên trong nhiều hồ sơ dự thầu?

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *