Gửi email bài viết: ĐBQH góp ý Luật Đấu thầu (sửa đổi) liên quan đến mua sắm thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, vật tư y tế

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *