Gửi email bài viết: Đề xuất dùng 1 triệu tỷ còn dư ngân quỹ để làm nhà ở xã hội

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *