Gửi email bài viết: Thủ tướng đề nghị dành khoản vốn 11 tỷ USD của WB cho một số dự án lớn

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *