Gửi email bài viết: Về quyết định đơn phương thu hồi trước thời hạn đất giao theo hợp đồng thỏa thuận đầu tư, khai thác và chuyển giao của Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *