Gửi email bài viết: Hiệp hội đề nghị Chính phủ xem xét việc xây dựng Luật phòng chống tác hại của rượu bia về sự cần thiết xây dựng luật vào thời điểm này, về tên gọi và nội dung của luật.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *