Gửi email bài viết: Miễn thuế VAT cho việc mua bán cho thuê BĐS trong Quý I-II-III năm 2020, giảm 50% thuế VAT cho Quý IV và Quý I năm 2021, cho phép DN kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *