Gửi email bài viết: Tiếp vụ chủ đầu tư dừng dự án trăm tỉ rồi lại trúng đấu giá: Ngang nhiên thi công trước khi có quyết định của Thủ tướng

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *