Gửi email bài viết: Điều 152 BLLĐ quy định về khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần đối với các DN như dệt may có hàng ngàn công nhân là khó thực hiện. Đề nghị quy định thời gian khám sức khỏe định kỳ là 1 năm 1 lần.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *