Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
02/03/2020

BAN HỘI VIÊN VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA Y TẾ 6 TẠI CHLB ĐỨC

Còn chỗ
25/02/2020

Ban Hội Viên và Đào tạo

Mời tham gia CT Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức (Khóa Năng lượng bền vững 1)

Còn chỗ
20/01/2020

Ban Hội viên và Đào tạo

Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức ( khóa 29)

Còn chỗ
08/01/2020

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Hội chợ thực phẩm INDUS FOOD 2020, Greater Noida, Ấn Độ (8-9.1.2020)

Còn chỗ
30/12/2019

Viện Phát triển doanh nghiệp

Mời tham dự Khóa đào tạo: “Hạn chế tranh chấp, giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện Hợp đồng thương mại quốc tế và cập nhật những thay đổi trong Incoterms 2020” ngày 30-31/12/2019 tại TP Hồ Chí Minh

Còn chỗ
26/12/2019

Viện Phát triển doanh nghiệp

Mời tham dự Khóa đào tạo: “Phát hiện rủi ro, hạn chế sai sót cho doanh nghiệp trong kiểm tra, thanh tra, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân” ngày 26-27/12/2019 tại TP Hồ Chí Minh

Hết chỗ
23/12/2019

Viện Phát triển doanh nghiệp

Mời tham dự Khóa đào tạo: “Hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định về hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp” ngày 23-24/12/2019 tại Hà Nội

Hết chỗ
19/12/2019

Ban Quan hệ Quốc tế

Buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực làm vườn ngày 19/12/2019

Hết chỗ
18/12/2019

Viện Phát triển doanh nghiệp

Mời tham dự Chương trình đào tạo “PHÂN TÍCH VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÃ ĐỘC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP” ngày 18-19/12/2019 tại TP Hồ Chí Minh

Hết chỗ
10/12/2019

Viện Phát triển doanh nghiệp

Mời tham dự Khóa đào tạo “Tuân thủ các quy định về hoàn thuế” ngày 10-11/12/2019 tại TP Hồ Chí Minh

Hết chỗ
Từ ngày
Đến ngày