Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
10/04/2024

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mời tham dự khóa học “KỸ NĂNG XUẤT KHẨU VÀ ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THƯỜNG GẶP”

Còn chỗ
04/04/2024

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thư mời tham dự khóa đào tạo “Hoàn thiện kế toán thuế, quyết toán thuế và tối ưu thuế tại doanh nghiệp”

Còn chỗ
03/04/2024

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khóa đào tạo pháp lý dành cho cấp quản lý của doanh nghiệp

Khóa học Pháp lý dành cho cấp quản lý nhằm: (1)Trang bị kiến thức pháp lý về kinh doanh thương mại (2) Nhận diện các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong doanh nghiệp ở thời kỳ mới (3) Tận dụng nguồn lực bên trong và bên ngoài để phát triển doanh nghiệp (4) xây dựng doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và kiểm soát được rủi ro pháp lý (5) Nắm bắt được các xu hướng quản trị và pháp triển doanh nghiệp thông qua công cụ pháp lý

Còn chỗ
27/03/2024

Ban Quan hệ quốc tế

Mời tham gia buổi tiếp và làm việc với đoàn Hội đồng doanh nghiệp Canada

Còn chỗ
21/03/2024

Ban Pháp Chế & Trung tâm Truyền thông và Thông tin Kinh tế

Hội thảo Luật Đất đai 2024: Những nội dung quan trọng doanh nghiệp cần biết

Luật Đất đai (sửa đổi) là văn bản luật có tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta. Để thông tin kịp thời tới các doanh nghiệp về những nội dung mới và một số chế định lớn được doanh nghiệp rất quan tâm.

Hết chỗ
21/03/2024

Ban Quan hệ quốc tế

Hội thảo Thương mại Việt Nam - Brazil ngày 21/3/2024

Còn chỗ
20/03/2024

Ban Quan hệ Quốc tế

Diễn đàn doanh nghiệp ngành nông nghiệp Séc

Còn chỗ
19/03/2024

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đoàn doanh nghiệp Uzbekistan ngày 19/3/2024 tại Hà Nội

Còn chỗ
14/03/2024

Ban Quan hệ quốc tế

Gặp gỡ giữa các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2024 – 2027 với các hiệp hội và doanh nghiệp

Còn chỗ
12/03/2024

Ban Hội viên và Đào tạo

Chương trình Quản trị doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức (Khóa 40 - Công nghệ Xanh)

Hết chỗ
Từ ngày
Đến ngày